Aktueel

De opvallendste maatregelen uit de Miljoenennota

De kabinetsplannen voor het komende jaar zijn vanmiddag door minister Dijsselbloem aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet heeft Nederland zich ontworsteld aan de crisis en stijgt de gemiddelde koopkracht. Veel maatregelen waren al uitgelekt, maar niet allemaal. Een overzicht van de opvallendste plannen.

Huurtoeslag, belastingvoordeel en hogere zorgpremie

– Het kabinet ziet af van bezuinigingen op de huurtoeslag. Het kabinet is sinds het voorjaar bezig geweest om de koopkracht van gepensioneerden en mensen met een uitkering te repareren en daarom blijft de huurtoeslag ongemoeid

– Er komt meer ruimte voor schenkingen voor het kopen van een huis. Vanaf 2017 mag iedereen schenken aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Dat kan belastingvrij tot 100.000 euro

– De zorgpremie zal volgend jaar met ongeveer 7 euro stijgen. Het eigen risico gaat omhoog naar 385 euro. Voor lagere inkomens stijgt de zorgtoeslag maandelijks met 6 euro

– Om de zorg in krimpregio’s op peil te houden, mogen zorgverzekeraars huisartsen die daar werken meer betalen

– De belastingtarieven in de tweede en derde schijf gaan omlaag. De derde schijf wordt verlengd, waardoor mensen pas bij een salaris van ruim 66.000 euro onder het toptarief van 52 procent vallen

– Consumenten kunnen tot bijna 200 euro per jaar besparen op hun energierekening wanneer zij gezamenlijk investeren in lokale energieopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen

– Het wordt aantrekkelijker om meer te gaan werken, vooral voor mensen met een laag inkomen. Zij gaan van elke extra euro die ze verdienen minder afdragen aan belastingen en premies

– Vaders mogen langer thuisblijven na de bevalling van hun partner. Nu zijn dat nog twee dagen, dat worden er vijf. Alle peuters kunnen twee dagdelen naar de opvang. Ook gaat het kindgebonden budget omhoog vanaf het tweede kind

Meer asfalt en zuinigere auto’s

– Er gaat 5,8 miljard naar spoor-, auto- en waterwegen. 2,6 miljard is voor nieuwe investeringen, de rest is voor onderhoud van bestaande infrastructuur. Er is tot nu toe al 440 kilometer aan nieuwe rijstroken aangelegd

– Om het land tegen overstromingen te beschermen, wordt er uit het Deltafonds zo’n 1,2 miljard geïnvesteerd in beschermingsmaatregelen

– Auto’s moeten schoner, zuiniger en stiller worden, vindt het ministerie. Ook moet het stadsvervoer slimmer worden georganiseerd en wordt elektrisch rijden gestimuleerd. Nederland moet de ‘wereldwijde proeftuin’ voor zelfrijdend vervoer worden

– Volgend jaar komt 70 miljoen vrij voor plannen om stukken natuur te ontwikkelen en beheren

Cybercrime harder aanpakken

– Er komt 7 miljoen beschikbaar om de aanbevelingen uit te voeren van de commissie-Hoekstra, die onderzocht wat er allemaal misging rond de moord op oud-minister Els Borst

– Cybercrime moet harder worden aangepakt. Het aantal onderzoeken gaat omhoog van 220 volgend jaar naar 360 in 2018

Meer geld naar scholen en nieuwe mediawet

– Er komt meer geld voor onderwijs. Basisscholen krijgen 93 miljoen erbij, voortgezet onderwijs 53 miljoen. Het beroeps- en volwassenenonderwijs 119 miljoen, het hogerberoepsonderwijs 9 miljoen en universiteiten 1,1 miljoen. Het hoger onderwijs krijgt er later nog meer geld bij

– Het budget voor het middelbaar beroepsonderwijs gaat omlaag naar 48 miljoen, omdat er minder leerlingen zijn

– De Mediawet wordt volgend jaar gewijzigd. Het omroepbestel wordt onder meer toegankelijk gemaakt voor programmamakers buiten de omroepen

Tanks en meer samenwerking

– Er gaat volgend jaar weer meer geld naar Defensie: 220 miljoen, oplopend naar 345 miljoen in 2020. Voor missies in het buitenland komt 60 miljoen vrij

– Defensie gaat meer samenwerken met buurlanden. Zo wordt de 43e Gemechaniseerde Brigade geïntegreerd in een Duitse pantserdivisie. Nederland en België gaan eind volgend jaar gezamenlijk het Benelux-luchtruim bewaken

– Een aantal projecten loopt vertraging op. Zo gaat het langer duren dan gepland voor er onbemande vliegtuigen aangeschaft worden

Investeren in huurwoningen

– Voor bouwers en beleggers wordt het aantrekkelijker om in de vrije huurmarkt te investeren, dat moet meer huurhuizen opleveren

– De huren mogen maximaal stijgen met de inflatie plus 2,5 procent. Voor scheefhuurders, mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, mag de huur omhoog met de inflatie plus 4 procent

– Eind dit jaar komt er een nieuw geneesmiddelenbeleid, waardoor dure medicijnen betaalbaar en beschikbaar moeten blijven

– Er komt 140 miljoen extra voor het verbeteren van zorg in verpleeghuizen. Dit bedrag loopt de komende jaren op tot structureel 210 miljoen

Meer internationale invloed

– Het kabinet wil meer invloed bij instituties die belangrijk zijn voor de Nederlandse veiligheid en economie zoals de VN, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, EU en NAVO

– Het kabinet stelt volgend jaar 350 miljoen beschikbaar voor de aanpak van economische ongelijkheid in ontwikkelingslanden. Er komt nog eens 350 miljoen voor noodhulp bij humanitaire crises

Salarisverhoging voor de koning

– Volgens de Rijksbegroting gaat het inkomen van de koning dit jaar van 823.000 euro naar 854.000 euro en stijgt het volgend jaar door naar 866.000 euro. In totaal krijgt Willem-Alexander er dus 43.000 euro bij

– Verder geven de koning, koningin en prinses ook geld uit aan personeel en materieel. Volgend jaar gaat daar in totaal 7,8 miljoen euro naartoe

Bron: nos.nl